Hverdagen i Børnehaven Blishøj

Her fortæller vi lidt om vores indhold i hverdagen.

Vores hverdag er bygget op omkring en fast dagsrytme. Vi følger årets gang med hensyn til årstider og traditioner.Stuerne synger, leger, læser og holder samling. De planlagte aktiviteter finder sted om formiddagen   i form af kreativ beskæftigelse, sang, leg, spil, bagning, bevægelse, ture ud af huset, legeplads o.s.v.

Efter frokost er børnene som regel altid udendørs, medens nogle af de yngste børn sover til middag. Vi tilstræber os at "sovebørnene"  også får frisk luft hver dag.

Eftermiddagen forløber med leg og anden beskæftigelse ude eller inde. I vinterhalvåret benytter vi vores fællesrum til leg og bevægelse , bruger udelivet på legepladsen så meget som muligt, hvor vores forholdsvis nye legeredskaber opfordre til krop og bevægelse.